Když nám zemře někdo blízký, nastává čas velkého smutku, spojený s nepříjemnými starostmi ohledně zařizování pohřbu.

Náš pohřební ústav je tu proto, aby Vám v této těžké chvíli, nabídl pomocnou ruku.

Soukromá pohřební služba a krematorium, Česká Třebová

NONSTOP LINKA (+420) 465 531 154 - VOLEJTE 7 DNÍ  V TÝDNU, 24 HODIN DENNĚ

Pokyny pro rodinu

 

Doklady potřebné k sepsání objednávky

 

Kremační obřad:

Občanský průkaz zemřelého

Občanský průkaz objednavatele

Pokud je objednavatelem manžel/ka zemřelé/ho – oddací list

Pokud je objednavatelem syn/dcera, vnuk /vnučka zemřelého – rodný list

Oblečení pro zemřelou/zemřelého

 

Pohřeb/uložení do hrobu/hrobky:

Přinést Potvrzení/Souhlas o uložení od příslušného správce hřbitova

+ výše uvedené doklady

Oblečení pro zemřelou/zemřelého

 

 

Předpis č. 590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

 

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

 

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

 

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

www.krematoriumct.cz

e-mail: info@krematoriumct.cz

Copyright © 2014 Alice Hurtová

Grafický design // 508gd.cz